ฟาร์มขุนฅน Starving Anonymous เล่ม 04

72 บาท
ฟาร์มขุนฅน Starving Anonymous เล่ม 04
ฟาร์มขุนฅน Starving Anonymous เล่ม 04
รหัสสินค้า / Barcode: 1010000218072
ปกติ: 80 บาท
ขาย:72 บาท

食糧人類
食糧人類-Starving Anonymous-
식량인류
Human Race for Food
Shokuryou Jinrui 
Starving Anonymous

ISBN : 9786164319011
Story : YUU KURAISHI
Illust : KAZU INABE
Script : KENGO MIZUTANI
ลิขสิทธิ์ : Kodansha Ltd.

คิริยู ตัวแทน "ชุมนุมสายัณห์สงบ" กองกำลังรักษาความสงบของสถาบัน
ส่งมือสังหารไปหาพวกอิเอะจนโดนพวกมนุษย์ดัดแปลงรูปร่างประหวาดที่ได้
"พลังพิเศษ" จากการผ่าตัดต้องห้ามจับตัวไป และเมื่อฟื้นขึ้นมา
ก็อยู่บนเตียงผ่าตัดของคิริยูแล้ว
เปิดฉากการทดลองมนุษย์ที่โลกยังสะอิดสะเอียนโดยส่งเสียงร้องโหยหวนไปก็ไม่มีใคร
ได้ยิน ความปั่นป่วนของ "ห่วงโซ่อาหาร" ที่ทำลายหลักตรรกะทุกอย่าง
 อยู่ในเล่ม 4 นี้แล้ว!!
รายการที่เกี่ยวข้อง