พัฒนา IoT บนแพลตฟอร์ม Arduino ด้วย NodeMCU

พัฒนา IoT บนแพลตฟอร์ม Arduino ด้วย NodeMCU
พัฒนา IoT บนแพลตฟอร์ม Arduino ด้วย NodeMCU

โดย : ภาสกร พาเจริญ
สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น
อื่นๆ : 272 หน้า  / พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม

 • IoT เบื้องต้น
 • เตรียมอุปกรณ์ และโปรแกรมให้พร้อม
 • การทดสอบ และอัพโหลดโปรแกรม
 • ขาอินพุต/ดอาต์พุต GPIO
 • การเชื่อมต่อ ADC
 • Pluse Width Modulation (PWM)
 • การรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์
 • การแสดงผลบนอุปกรณ์ 7 Segment และ 8x8 LED Matrix
 • เซ็นเซอร์ และการใช้งาน
 • การสั่งการ และควบคุมอุปกรณ์ ACtuators
 • เชื่อมต่อ และควบคุมอุปกรณ์ IoT ผ่านอินเตอร์เน็ต ด้วย Mobile Apps & Blynk Sever
ปกติ: 275 บาท
ขาย:248 บาท
248 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162047404

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ