พัฒนา Android App สำหรับ Mobile Device & Smartwatch

พัฒนา Android App สำหรับ Mobile Device & Smartwatch
พัฒนา Android App สำหรับ Mobile Device & Smartwatch

โดย : ดร.กอบเกียรติ สระอุบล
สำนักพิมพ์ : อินเตอร์มีเดีย
อื่นๆ : 624 หน้า

เรียนรู้จาก Workshop

Workshop

ระบบแจ้งเตือน Notifications สมาร์ทวอชท์ การใช้งานระบบแผนที่ Google Map หน้าปัทม์ Watch Face (Digital & Analog) Fragments การใช้เซ็นเซอร์ และ อื่นๆ

ปกติ: 345 บาท
ขาย:311 บาท
311 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786169065159