พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP ร่วมกับ MySQL และ jQuery

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP ร่วมกับ MySQL และ jQuery
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP ร่วมกับ MySQL และ jQuery

โดย : บัญชา ปะสีละเตสัง
สำนักพิมพ์ : SE-ED Computer Book - Developer
อื่นๆ : 732 หน้า

ครบถ้วนสมบูรณ์แบบสำหรับสร้างเว็บที่ใกล้เคียงกับการใช้งานจริงตามมาตรฐาน HTML5 และ CSS3 โดยใช้ Dreamweaver กับ XAMPP

ปกติ: 340 บาท
ขาย:306 บาท
306 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160822195