พัฒนาชีวิตคิดแบบ Startup

พัฒนาชีวิตคิดแบบ Startup
พัฒนาชีวิตคิดแบบ Startup

โดย : ดร. นภดล ร่มโพธิ์
สำนักพิมพ์ : NP INTELLIGENCE
อื่นๆ : 196 หน้า

แนวคิดที่จะนำไปสู่ ความสำเร็จแบบก้าวกระโดด

ปกติ: 190 บาท
ขาย:171 บาท
171 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786169303831

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ