พระเจ้า ๕๐๐ ชาติ

พระเจ้า ๕๐๐ ชาติ
พระเจ้า ๕๐๐ ชาติ

ISBN : 9786161820497
โดย : โอม รัชเวทย์ , มนัส หัสดำ , คาริญย์ หึกขุนทด , โรมรัช รัชเวทย์ , พรเทพ ชูกุล และ กฤช
ภาพ : โอม รัชเวทย์
สำนักพิมพ์ : Amarin Comics
อื่นๆ :  156  หน้า / สี่สีในเล่ม

พระเจ้า 500 ชาติเป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า ที่ครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรู้อยู่ โดยทรงเกิดเป็นมนุษย์บ้าง เป็นสัตว์บ้าง พระองค์ทรงนำเรื่องทั้ง 500 ชาาตินี้มาเล่าให้พระสงฆ์ และอุบาสก อุบาสิกา ฟังในโอกาสต่างๆเพื่อสอนธรรมะ โดยเรื่องราว 500 ชาติของพระองค์นี้มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกจำนวน 45 เล่ม ในเล่มนี้รวมนิทานชาดกทั้งหมด 16 เรื่อง ได้แก่ สุนัขจิ้งจอกเพื่อหลงตน, พรานอกตัญญู, พญาวานรผู้เสียสละ, นกยางกับปู, ลิงโพธิสัตว์, นกกระจาบกับนายพราน, ผู้ไม่จองเวร, เจ้าชายใจบาป, ชื่ออะไรก็ไม่สำคัญ, มนต์วิเศษ, ดาบสกับอสรพิษ, ปุโรหิตปากมาก, ช้างมงคล, ธรรมะชนะอธรรม, เจาะบาดาลกลางทะเลทราย, ปลาติดบ่วงกิเลส, ม้าเดินขากระเผลก, ฤกษ์ยามกับความวิบัติ 

ปกติ: 189 บาท
ขาย:170 บาท
170 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786161820497