พระพิฆเนศวร์ มหาเทพศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

พระพิฆเนศวร์ มหาเทพศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
พระพิฆเนศวร์ มหาเทพศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

โดย : เขมชาติ เทพไชย
สำนักพิมพ์ : พิมพ์คำ
อื่นๆ : 288 หน้า

นับเป็นโอกาสอันดีที่ คุณเขมชาติ เทพไชย อดีตรองอธิบดีกรมศิลปากรและผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มีความสนใจและศรัทธาต่อองค์พระพิฆเนศวร์ ได้ศึกษาค้นคว้า รวมทั้งได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับพระพิฆเนศวร์ไว้ค่อนข้างจะครบถ้วน จึงทำให้เป็นหนังสือที่น่าสนใจอีกเล่มหนึ่งที่ท่านผู้อ่านและผู้เคารพนับถือพระพิฆเนศวร์ทั้งหลายไม่ควรพลาดที่จะมีไว้ศึกษาและช่วยกันเผยแพร่ต่อไป

ปกติ: 350 บาท
ขาย:315 บาท
315 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160028368