พญานาคกับพระอริยสงฆ์ไทย เล่ม 3

พญานาคกับพระอริยสงฆ์ไทย เล่ม 3
พญานาคกับพระอริยสงฆ์ไทย เล่ม 3

ความอัศจรรย์แห่งภพ ภูมิพญานาคและเมืองลับแล ที่เหล่าพระอริยสงฆ์ไทยได้เผชิญสัมผัส จนเป็นประจักษ์พยาน เล่าขานจากตำนาน สู่ความจริงที่สัมผัสได้

ผู้เขียน : ภันธกานต์ กิ้มทอง

รหัสสินค้า : 9786167204383
จำนวน : 348 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 146 x 208 x 16 มม.
น้ำหนัก : 395 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ 
สำนักพิมพ์ : ภันธกานต์ กิ้มทอง 
เดือนปีที่พิมพ์ : -

เรื่องราวของพญานาค ตอกย้ำ เรื่องราวพญานาคและเมืองลับแลมีจริง หรือไม่ พญานาคเมืองลับแล ภพภูมิลี้ลับยากแก่การพิสูจน์ แต่เหตุใดเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับพญานาค จึงมีตำนานเล่าขานตั้งแต่สมัยก่อนพุทธการล ที่ผู้มีประสบการณ์ทางจิตอัสจรรย์ได้สัมผัส เป็นที่มาของบทพิสูจน์ทางรูปธรรมจนถึงปัจจุบันเหตุใดพระผู้ทรงศีล ทรงธรรม จึงได้มีโอกาสเยือนแดนนาคาพิภพ เมืองลับแล เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงบางประการศึกษาเรื่องราว จากสมัยก่อนพุทธกาล สมัยพุทธกาล หลังพุทธกาล เกี่ยวกับเรื่องภพภูมิพญานาค เมืองลับแลได้ใน หนงัสือ พญานาคกับพระอริยสงฆ์ไทยเล่ม 3 ได้ต่อไปในเล่มนี้

สารบัญ

- พระอาจารย์สมบัติ จิตตปัญโญ
- หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม
- หลวงพ่อบุญอุ้ม อาภัสสโร
- พระอาจารย์ทองโตเทพโลกอุดร กตสาโร
- หลวงปู่ขาว
- หลวงปู่เณรคำ
- หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท
- หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
- หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ
- หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ฯ 

ปกติ: 199 บาท
ขาย:179 บาท
179 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167204383

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ