พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย สำหรับนักเรียน : Student's Dictionary English-Thai

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย สำหรับนักเรียน : Student's Dictionary English-Thai

ISBN : 9789749116876
ผู้เขียน : พฤกษะศรี

รหัสสินค้า : 9789749116876
จำนวน : 352 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 100 x 145 x 17 มม.
น้ำหนัก : 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
สำนักพิมพ์ : Ananda 
เดือนปีที่พิมพ์ :  2546
 
Dictionary สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษทั้งนักเรียนชั้นประถมและมัธยมควรจะใช้ Dictionary ที่รวบรวมศัพท์ที่ใช้อยู่มากที่สุดในภาษาอังกฤษเท่านั้น และในศัพท์แต่ละตัวนั้นอย่าให้มีคำแปลมาก ให้มีเฉพาะคำแปลที่เป็นความหมายแรกหรือความหมายที่ 2 จึงจะค้นหาศัพท์ได้ง่ายและทราบความหมายแรกๆ ของคำแต่ละคำที่ตนจะต้องรู้ในเบื้องต้น จึงจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน
 
สารบัญ
เรียงตามลำดับอักษร A - Z
ปกติ: 80 บาท
ขาย:72 บาท
72 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789749116876