พจนานุกรมคำใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๑-๒

285 บาท
พจนานุกรมคำใหม่  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๑-๒
พจนานุกรมคำใหม่  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๑-๒
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160421756
ปกติ: 300 บาท

ISBN : 9786160421756
โดย : -
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ :  416 หน้า

   พจนานุกรมคำใหม่เป็นพจนานุกรมที่เก็บรวบรวมคำและสำนวนที่เกิดขึ้นใหม่ คำที่ยังไม่ได้เก็บไว้ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ รวมทั้งคำที่มีอยู่ในพจนานุกรม ฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงวิธีใช้ ความหมายขยายไป หรือเปลี่ยนความหมายไปจากเดิม และคำที่พจนานุกรมเก็บไว้แล้วแต่ขาดตัวอย่างการใช้ ซึ่งทำให้เข้าใจความหมายไม่ชัดเจนพอ ก็ได้เพิ่มตัวอย่างให้เห็นวิธีการใช้
 

ขาย:285 บาท
รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง