ฝึก เขียน อ่าน พูด เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ฝึก เขียน อ่าน พูด เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ISBN : 9786167276465

ผู้เขียน : O2

สำนักพิมพ์ : Mini bear

อื่นๆ : 184 หน้า

“ฝึกเขียน อ่าน พูด เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน” เป็นหนังสือที่นำเสนอความรู้ภาษาอังกฤษ 20 สถานการณ์ โดยในแต่ละสถานการณ์จะประกอบไปด้วย passage ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้ได้ฝึกอ่าน ฝึกเปรียบเทียบคำแปลภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ แล้วก็ต่อด้วยบทสนทนาให้ผู้อ่านได้ฝึกพูด มีคำแปลและคำอธิบายโครงสร้างสำนวนการพูดต่างๆ เอาไว้ด้วย แล้วก็จะต่อด้วย get trick ซึ่งจะเป็นส่วนที่นำความรู้ต่างๆ มาประยุกต์หรือนำมาพลิกแพลง เพื่อเป็นความรู้เสริมให้การใช้ภาษาอังกฤษดียิ่งขึ้น หลังจากเรียนรู้ไวยากรณ์ และบทสนทนาต่างๆ แล้ว สุดท้ายเพื่อเป็นการทบทวนให้เกิดการจดจำที่แม่นยำและดีขึ้น ก็จะมีการรวบรวมคำศัพท์ (vocabulary) ในสถานการณ์นั้นๆ ไว้ด้วย
 

ปกติ: 155 บาท
ขาย:140 บาท
140 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167276465