ผีซ่าส์กับฮานาดะ เล่ม 05 ภาคพิเศษ (จบในเล่ม)

ผีซ่าส์กับฮานาดะ เล่ม 05 ภาคพิเศษ (จบในเล่ม)
ผีซ่าส์กับฮานาดะ เล่ม 05 ภาคพิเศษ (จบในเล่ม)ผีซ่าส์กับฮานาดะ เล่ม 05 ภาคพิเศษ (จบในเล่ม)ผีซ่าส์กับฮานาดะ เล่ม 05 ภาคพิเศษ (จบในเล่ม)

花田少年史
Hanada Shonen-shi
Ichiro`s Ghost Stories
The Chronicles of Young Hanada
Hanada Shounen-shi 
Hanada Shonen-Si

ISBN : 9786163770561 (155 บาท) / 9786164313606 (195 บาท)
Barcode : 1010100216026 ( 155 บาท ) / 1010100217581 ( 185 บาท)
โดย : Makoto Ishiki
ลิขสิทธิ์ : Kodansha Ltd.

ปกติ: 195 บาท
ขาย:176 บาท
176 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 1010100217581