ผีซ่าส์กับฮานาดะ เล่ม 03

ผีซ่าส์กับฮานาดะ เล่ม 03
ผีซ่าส์กับฮานาดะ เล่ม 03ผีซ่าส์กับฮานาดะ เล่ม 03ผีซ่าส์กับฮานาดะ เล่ม 03

花田少年史
Hanada Shonen-shi
Ichiro`s Ghost Stories
The Chronicles of Young Hanada
Hanada Shounen-shi 
Hanada Shonen-Si

ISBN : 9786163770547 (125 บาท) / 9786164313583 (160 บาท)
Barcode : 1010100216024 (125 บาท) / 1010100217579 (160 บาท)
โดย : Makoto Ishiki
ลิขสิทธิ์ : Kodansha Ltd.

ปกติ: 160 บาท
ขาย:144 บาท
144 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 1010100217579