ป่วนรักพรอลเวง เล่ม 04

ป่วนรักพรอลเวง เล่ม 04

Kami-sama Darling

โดย : KYOKO AIBA

"อาโออิ" นักศึกษาหนุ่มที่ถูกเทพไดโคคุ 1 ใน 7 เทพเลือกเป็นคู่ครอง
ได้เผลอมีความสัมพันธ์ทางร่างกายกับเทพไดโคคุไปเสียแล้วแต่ถึง
อย่างนั้นอาโออิก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรกับอีกฝ่ายวันหนึ่ง
เทพคิตโซได้ปรากฏตัวขึ้นและประกาศว่า "ข้าคือคู่หมายของไดโคคุ"
ถึงแม้ไดโคคุจะปฏิเสธเสียงแข็ง แต่เมื่ออาโออิเห็นพวกเขาอยู่ด้วยกัน
แล้วกลับคิดว่าเทพน่าจะเหมาะกับเทพด้วยกันมากกว่า ... !?

ปกติ: 45 บาท
ขาย:41 บาท
41 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: L594