ป.วิแพ่งและ พ.ร.บ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

ป.วิแพ่งและ พ.ร.บ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
ป.วิแพ่งและ พ.ร.บ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

รวบรวมโดย : ร.ต.อ. ไพบูลย์ เปียศิริ
สำนักพิมพ์ : Advanced Law
อื่นๆ :  365 หน้า

  • พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่งพุทธศักราช ๒๔๗๗ และแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
  • พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขล่าสุด โดยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
ปกติ: 135 บาท
ขาย:122 บาท
122 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167970516

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ