ป.วิอาญา และ ป.วิแพ่ง แก้ไขล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๐

ป.วิอาญา และ ป.วิแพ่ง แก้ไขล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๐
ป.วิอาญา และ ป.วิแพ่ง แก้ไขล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๐

รวบรวมโดย : ร.ต.อ. ไพบูลย์ เปียศิริ
สำนักพิมพ์ : Advanced Law
อื่นๆ :  720 หน้า

  • ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
  • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง และ วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
  • กฏกระทรวง - ระเบียบ - ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  • พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
ปกติ: 200 บาท
ขาย:180 บาท
180 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167970585

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ