ปวดหัว เวียนหัว หูอื้อ หายได้ แค่เข้าใจสมอง

 ปวดหัว เวียนหัว หูอื้อ หายได้ แค่เข้าใจสมอง
 ปวดหัว เวียนหัว หูอื้อ หายได้ แค่เข้าใจสมอง

ISBN : 9786160446988
เขียน : ไล่เหรินฉง
แปล : อังค์วรา กุลวรรณวิจิตร
อื่นๆ : Inspire ชีวิตและสุขภาพ

คนยุคปัจจุบันมักมีอาการปวดหัว-เวียนหัวเรื้อรังจากไมเกรน ทว่าแม้จะเป็นโรคที่พบได้ ทั่วไปแต่ก็ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากเกี่ยวกับโรคนี้ หนังสือ ปวดหัว เวียนหัว หูอื้อ หายได้ แค่เข้าใจสมอง จะมาแก้ไขความเข้าใจผิดและเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับโรคปวดหัว-เวียนหัว ไมเกรน ซึ่งแท้จริงเกิดจาก “สมองที่ไวต่อสิ่งเร้า” รวมถึงอาการข้างเคียงอื่น ๆ เช่น หูอื้อ หูดับ และ วิตกกังวล ผู้อ่านจะได้เรียนรู้วิธีสังเกตสัญญาณเตือนว่าสมองคุณไวต่อสิ่งเร้า แนวทางการดูแล และป้องกัน รวมถึงข้อแนะนำก่อนไปพบแพทย์ เพราะถ้าเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงและดูแลสมอง อย่างถูกวิธี ก็จะไม่ต้องทรมานกับอาการปวดหัวอีกต่อไป

ปกติ: 195 บาท
ขาย:176 บาท
176 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160446988