ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมชื่อมาตรา

ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมชื่อมาตรา
ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมชื่อมาตรา

โดย : ยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว (ผู้พิพากษา)
สำนักพิมพ์ : ฉัตรฑากรุ๊ป
อื่นๆ : 298 หน้า

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
พ.ร.บ.ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด

พร้อมชื่อมาตรา

ปกติ: 139 บาท
ขาย:125 บาท
125 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163483393

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ