ปฏิบัติการ Access 2010 กับ Workshop

ปฏิบัติการ Access 2010 กับ Workshop
ปฏิบัติการ Access 2010 กับ Workshop

นำเสนอด้วยตัวอย่างงานจริง เรียนรู้ถึงการออกแบบรายงาน ฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปรายงาน และแสดงผลลัพธ์ตามต้องการ และมีตัวอย่างงานให้ดาวน์โหลด

ผู้เขียน : ธนพล ฉันจรัสวิชัย

รหัสสินค้า : 9786160804757
จำนวน : 352 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 171 x 220 x 16 มม.
น้ำหนัก : 495 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ 
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์ : -

"ปฏิบัติการ Access 2010 กับ Workshop" เล่มนี้ นำเสนอตัวอย่างระบบงานที่ประกอบด้วยหลายฝ่ายซึ่งทำงานสัมพันธ์กัน คือ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายผลิต ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายบัญชี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอยู่ทุกบริษัท ทุกโรงงาน โดยจะนำเสนอตั้งแต่การออกแบบระบบฐานข้อมูล ตารางที่ใช้กับทุกฝ่าย และการกำหนดความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับการทำงาน ไม่มีการบันทึกซ้ำ อีกทั้งง่ายต่อการประมวลผล จากนั้นจะมีการสรุปรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการประมวลผลแบบกระบวนการแบบสอบถาม จนได้ข้อมูลสรุปที่ต้องการ แล้วจึงแสดงผลที่ฟอร์ม หรือสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ ตอนท้ายได้รวมการทำงานทุกฝ่ายเป็นริบบอน ที่สามารถกำหนดผู้ใช้และสิทธิในการเข้าใช้งาน และการนำไปใช้บนระบบเน็ตเวิร์ก ในหนังสือเล่มนี้จะไม่กล่าวถึงทฤษฎีของโปรแกรม Access ดังนั้นผู้ที่อ่านจึงควรมีพื้นฐานการใช้โปรแกรม Access เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูล
บทที่ 2 ตัวอย่างสรุป ขาด ลา มาสาย
บทที่ 3 ตัวอย่างสรุปค่าแรง
บทที่ 4 รายงานฝ่ายผลิตบนฟอร์ม
บทที่ 5 รายงานฝ่ายผลิตบนรายงาน
บทที่ 6 รายงานฝ่ายซ่อมบำรุง
บทที่ 7 รายงานฝ่ายโกดัง
บทที่ 8 รายงานฝ่ายบัญชี
บทที่ 9 การกำหนดสิทธิผู้ใช้และความปลอดภัยของข้อมูล
บทที่10 การทำงานบนเครือข่าย

ปกติ: 219 บาท
ขาย:197 บาท
197 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160804757