ปฏิบัติการก่อร่างสร้างลูก ให้ฉลาด ดี มีความสุข รู้จักแบ่งปัน

ปฏิบัติการก่อร่างสร้างลูก ให้ฉลาด ดี มีความสุข รู้จักแบ่งปัน
ปฏิบัติการก่อร่างสร้างลูก ให้ฉลาด ดี มีความสุข รู้จักแบ่งปัน

ISBN : 9786167651019
โดย : นที หอมจันทร์
สำนักพิมพ์ : in between
อื่นๆ : 136 หน้า

นที  หอมจันทร์ ใช้ความเป็นพ่อและแม่โดยสัญชาตญาณ สร้างกระบวนการสอนและการเรียนรู้ให้ลูกโดยใช้ทักษะคณิตศาสตร์มาเป็นพื้นฐานการพัฒนาระบบความคิดและการเชื่อมโยงข้อมูลในสมองน้อยๆ ที่ธรรมชาติมอบให้กับเด็กทุกคน ปฏิบัติการของ นที หอมจันทร์ คือสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต่างทำได้  เขาใช้แนวข้อสอบเข้าโรงเรียนสาธิตเป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพการพัฒนาการเรียนรู้ของลูกในช่วงปฐมวัย   เขาแบ่งปันประสบการณ์  วิธีคิด  วิธีการต่างๆ ที่เขาทำ ให้กับพ่อแม่ทุกคนที่มีความเชื่อว่าปฏิบัติการก่อร่างสร้างลูกให้ฉลาด  ดี  มีความสุข  และรู้จักแบ่งปันเกิดขึ้นได้จากสองมือของพ่อและแม่ แม้เป้าหมายทางการศึกษาของลูกอาจไม่ใช่โรงเรียนสาธิต  ทว่า สิ่งที่คนเป็นพ่อแม่ต้องการสร้างให้ลูก คือ  การพัฒนาศักยภาพของลูกรอบด้าน ให้ลูกมีความฉลาดทางสติปัญญา  และความฉลาดทางอารมณ์  เพื่อให้สามารถเผชิญกับอุปสรรคและปัญหาได้ทุกรูปแบบเมื่อลูกเติบโตขึ้น  และมีความสุขในเส้นทางที่ลูกเลือก

ปกติ: 169 บาท
ขาย:152 บาท
152 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167651019