บ่าวมารร้อยเล่ห์ เล่ม 02 (นิยาย)

196 บาท
บ่าวมารร้อยเล่ห์ เล่ม 02 (นิยาย)
บ่าวมารร้อยเล่ห์ เล่ม 02 (นิยาย)
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160926978
ปกติ: 230 บาท
ขาย:196 บาท

ISBN / Barcode : 9786160926978
เรื่อง  : Mei Ba Cha (เหมยปาซา)
ภาพโดย : Leila
แปล : เสี่ยวเซิง
ลิขสิทธิ์ : -
อื่นๆ : BLY Novel / - หน้า

คำสาปแช่งให้ปราสจากซากสพบนโคมประทีปหนังแพะ
ตัวอักษรขนาดใหญ่สามคำบนซุ้มประตู
ที่เขียนด้วยโลหิตชุ่มโชกว่า...ถนนยมโลก
หรือนี่จะเป็นยมโลกที่เล่าขานกันในยุทธภพ?

เพื่อช่วยเหลือเหล่าผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็น
ตัวประกันผู้บริสุทธิ์ให้พ้นจากนายแห่งยมโลก
หรือนี่จะเป็นยมโลกที่เล่าขานกันในยุทธภพ?

เพื่อช่วยเหลือเหล่าผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็น
ตัวประกันผู้บริสุทธิ์ให้พ้นจากนายแห่งยมโลก
เสิ่นเฮ่านายบ่าวสองคนจึงรีบรุดไปเมืองผี ทว่า
ระหว่างทางกลับพบการขัดขวางอีกครา ทำให้
ทั้งสองต้องแยกย้ายไปคนละทาง
ตลอดมาพวกเขาต่างไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ วางแผนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน แต่ยามแยกจากกันเสิ่นเฮ่ากลับ
ตื่นรู้ขึ้นมาฉับพลัน... เมื่อใดนะที่เซียวฟางผู้สร้าง
ความหวาดระแวงสงสัยแก่เขาอยู่เต็มอกกลับกลาย
เป็นผู้ที่เขายินยอมฝากฝังชีวิตไว้!?

รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง