บวงสรวงรัก สัมพันธ์สวาท (จบในเล่ม)

บวงสรวงรัก สัมพันธ์สวาท (จบในเล่ม)
บวงสรวงรัก สัมพันธ์สวาท (จบในเล่ม)

Barcode : 6308001925 / 9784758079976
โดย : HAKASE
สำนักพิมพ์ : CN+Plus

หมู่บ้านชายขอบที่ เคย์ อาศัยอยู่ มีความเชื่อว่า
ทุก 10 ปี จะต้องมีการจัดพิธีบูชายัญให้แก่เทพสุนัข
เพื่อแลกกับการให้องค์เทพปกปักษ์พิทักษ์หมู่บ้านให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

เคย์ เป็นคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่
ซึ่งเขาตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าจะยอมเป็นเครื่องบูชายัญ
เพื่อปกป้องหมู่บ้านเอาไว้ เขาจึงออกเดินทางไปหาเทพสุนัข

แต่ทว่า เทพสุนัขที่ว่านั้น
กลับอาศัยอยู่ที่แมนชั่นหรูระฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองหลวง
อีกทั้งยังเป็นเทพหื่นกาม ทั้งบีบบังคับข่มเหงและเกลียดชังมนุษย์...

ปกติ: 40 บาท
ขาย:36 บาท
36 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 6308001925 / 9784758079976