บทเรียนชีวิต จากแฮร์รี่ พอตเตอร์ : Life Lessons Harry Potter Taught Me

บทเรียนชีวิต จากแฮร์รี่ พอตเตอร์ : Life Lessons Harry Potter Taught Me
บทเรียนชีวิต จากแฮร์รี่ พอตเตอร์ : Life Lessons Harry Potter Taught Me

ISBN : 9786160441518
โดย : Jill Kolongowski
แปล : โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : - หน้า 

หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณพบว่าข้อคิดและบทเรียนที่สอดแทรกในหนังสือชุดแฮร์รี่ พอตเตอร์ แท้จริงแล้วเป็นสากลและนำมาปรับใช้กับชีวิตมักเกิ้ลอย่างเราๆ ได้ เป็นเครื่องย้ำเตือนว่าแฮร์รี่ พอตเตอร์ จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณตลอดไป เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็น 16 บท โดยใช้คาถาต่างๆ ในหนังสือชุดแฮร์รี่ พอตเตอร์มาสรุปแง่คิดที่ได้รับจากหนังสือชุดนี้ทั้ง 7 เล่ม ผู้เขียนผสมผสานกลวิธีการเขียนในเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมผ่านการบอกเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัว เพื่อค้นพบความหมายที่ซ่อนไว้ในเวทมนตร์ ไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพระหว่างเพื่อน ความสำคัญของครอบครัว ความกล้าหาญ และความรักได้เวลาแล้วที่เราจะกลับไปเยี่ยมฮอกวอตส์กันอีกครั้ง!   

ปกติ: 178 บาท
ขาย:160 บาท
160 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160441518