นิยายเรื่องนี้ข้าไม่ได้เขียน! เล่ม 01

นิยายเรื่องนี้ข้าไม่ได้เขียน! เล่ม 01
นิยายเรื่องนี้ข้าไม่ได้เขียน! เล่ม 01

Jian Chen Zhi Mei

ISBN : 9786160624317
โดย : ฉางโกวลั่วเยวี่ย (Chang Gou Luo Yue)
แปล : ลู่เผิ่งฮวา
สำนักพิมพ์ : แจ่มใส (jamsai)
อื่นๆ : 377 หน้า

ใน ‘น้องสาวขุนนางทรราช’ หลินหว่านเขียนเอาไว้ว่า...
‘หลี่เหวยหยวน’ ตัวประกอบชายอันดับสองที่จะได้เป็นเสนาบดีกังฉินที่ยิ่งใหญ่
มีชีวิตในวัยเด็กที่แสนจะอาภัพ บิดาอ่อนแอแต่งงานใหม่
หลี่เหวยหยวนขึ้นชื่อว่าเป็นลูกที่เกิดจากสาวใช้ห้องข้าง
มารดาเสียสติคลุ้มคลั่ง ชอบใช้ความรุนแรงกับเขา
ท่านย่าไม่รัก และทำให้ทุกคนในจวนพานเกลียดเขาไปด้วย
หลี่เหวยหยวนเติบโตมาด้วยสภาพจิตใจที่วิปริตบิดเบี้ยว
ไม่ว่าใครที่เคยสร้างความขุ่นเคืองแก่เขา...
ทางเดียวที่เขาเหลือให้คือความตาย

รวมถึง ‘หลี่หลิงหว่าน’ ตัวประกอบหญิง
ญาติผู้น้องของเขาที่บังอาจไปรังแกหญิงที่เขารู้สึกดีด้วย
เขาตัดลิ้นนางและป้อนหญ้าไส้ขาดให้กิน
แม้แต่วาระสุดท้ายของชีวิตก็ยังทรมานอย่างถึงที่สุด

และใช่แล้ว...วันหนึ่งหลินหว่านก็ตื่นมาเป็น ‘หลี่หลินหว่าน’
ตัวละครที่ตนเองเขียนในวัยแปดขวบ!
ไม่นะ! นี่นางต้องมีจุดจบแสนอเนจอนาถอย่างที่เขียนไว้เองหรือ
นับว่าขุดหลุมฝังตนเองโดยแท้!

ปกติ: 299 บาท
ขาย:269 บาท
269 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160624317