ทูตฝรั่งต้นกรุงรัตนโกสินทร์

ทูตฝรั่งต้นกรุงรัตนโกสินทร์
ทูตฝรั่งต้นกรุงรัตนโกสินทร์

ISBN : 9786161524838
โดย : สถาปัตย์ สหเทวกาล
สำนักพิมพ์ : เจ้าพระยา
อื่นๆ : 256 หน้า

ในช่วงต้นของสมัยรัตนโกสินทร์นั้น โลกและประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย การค้าขายติดต่อกับต่างประเทศ การติดต่อทางการทูตเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีมีอย่างแพร่หลาย  นับเป็นช่วงต้นแรกที่ประเทศไทยได้เปิดประตูสู่ต่างชาติ

ปกติ: 199 บาท
ขาย:179 บาท
179 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786161524838