ทำวัตรสวดมนต์แปล ฉบับสวนโมกข์ + CD

ทำวัตรสวดมนต์แปล ฉบับสวนโมกข์ + CD
ทำวัตรสวดมนต์แปล ฉบับสวนโมกข์ + CD

สุข สงบ เย็น เป็นกุศล และเบิกบาน

โดย : ธรรมทานมูลนิธิ

รหัสสินค้า : 9786161401252
จำนวน : 136 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 184 x 259 x 9 มม.
น้ำหนัก : 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ 
สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ, สนพ. และ ตถาตา พับลิเคชั่น, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2554

หนังสือเล่มนี้ใช้ชื่อว่าทำวัตรสวดมนต์แปล แต่เนื้อหาภายในไม่ได้มีเฉพาะคำทำวัตร-สวดมนต์แปลเท่านั้น แต่ได้บรรจุไว้ทั้ง คำทำวัตรเช้าเย็น สวดมนต์บทพิเศษที่มีเนื้อาควรแก่การนำไปคิดพิจารณาเพื่อใหเกิดข้อคิดขึ้นใน ใจ นอกจากนี้ยังมีคำอาราธนา คำถวาย คำภาวนา พร้อม CD Original Voice เสียงสวดมนต์ในสวนโมกข์ ต้นฉบับจากธรรมทานมูลนิธิ ทำให้ผู้ที่สนใจในธรรมะได้รับประโยชน์ทั้งจากการสวดและการฟังไปในตัว

สารบัญ

ภาค 1 คำทำวัตรเช้าและเย็น
- คำบูชาพระรัตนตรัย

คำทำวัตรเช้า
- ปุพพภาคนมการ
- พุทธาภิถุติ
- ธัมมาภิถุติ
- สังฆาภิถุติ
- รตนัตตยัปปณามคาถา
- สังเวคปริกิตตนปาฐะ

คำทำวัตรเย็น
- พุทธานุสสติ
- พุทธาภิคีติ
- ธัมมานุสสติ
ฯลฯ

ปกติ: 120 บาท
ขาย:108 บาท
108 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786161401252

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

ส่ง
กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ