ติดตั้งและบริหารระบบเครือข่าย Windows Server 2012 ฉบับผู้เริ่มต้น

ติดตั้งและบริหารระบบเครือข่าย Windows Server 2012 ฉบับผู้เริ่มต้น
ติดตั้งและบริหารระบบเครือข่าย Windows Server 2012 ฉบับผู้เริ่มต้น

โดย : พิศาล พิทยาธุรวิวัฒน์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 816 หน้า

เรียนรู้การติดตั้งและบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 ในแบบฉบับผู้เริ่มต้น

  • ความรู้พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)
  • ติดตั้งระบบเครือข่ายในลักษณะ Workgroup และ Domain
  • เริ่มต้นบริหารเครือข่ายด้วย Active Directory พร้อมกับ Group Policy
  • แบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ติดตั้งระบบให้บริการ DHCP, DNS, NAT, VPN
  • ฯลฯ
ปกติ: 350 บาท
ขาย:315 บาท
315 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160821488