ตำรับอาหารไทย-ฮาลาล Authentic Thai Cuisine-Halal มาตรฐานวิทยาลัยดุสิตธานี

405 บาท
ตำรับอาหารไทย-ฮาลาล Authentic Thai Cuisine-Halal มาตรฐานวิทยาลัยดุสิตธานี
ตำรับอาหารไทย-ฮาลาล Authentic Thai Cuisine-Halal มาตรฐานวิทยาลัยดุสิตธานี
รหัสสินค้า / Barcode: 9786169310709
ปกติ: 450 บาท
ขาย:405 บาท

ISBN : 9786169310709
ผู้เขียน : วิทยาลัยดุสิตธานี
สำนักพิมพ์ : D dusit thani college
อื่นๆ : 162 หน้า

ตำรับอาหารไทย-ฮาลาล จำแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ อาหารคาว อาหารว่าง และขนมหวาน ประเมินผลการทดลองโดยนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยดุสิตธานี สรุปผลการวิจัยได้ตำรับอาหารไทยทั้งสิ้น 22 รายการ ประกอบด้วย อาหารคาว 11 รายการ อาหารว่าง 6 รายการ และขนมหวาน 5 รายการ

รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง