ตำนานพระพุทธเจ้า

ตำนานพระพุทธเจ้า
ตำนานพระพุทธเจ้า

ISBN : 9789742475079
โดย : เครื่องสำริด วงษ์ทองอยู่
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ธรรมะ
อื่นๆ : 195 หน้า

หนังสือพุทธประวัติฉบับประชาชน ซึ่งจะบอกกล่าวที่มาที่ไป เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกิดในช่วงสมัยแห่งการอุบัติขึ้นของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับตั้งแต่ประสูติ เสด็จออกมหาภิเนษกรมย์ ตรัสรู้ จนกระทั่งปรินิพพาน ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมทั้งมีอรรถธิบายนัยยะต่างๆ ที่มีประโยชน์และให้ข้อคิด ซึ่งปรากฏอยู่ตลอดช่วงชีวิตของพระพุทธองค์ พร้อมด้วยภาพวาดประกอบจากฝีมือของ โอม รัชเวทย์

ปกติ: 229 บาท
ขาย:206 บาท
206 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789742475079

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ