ตรวจสุขภาพคอนโดก่อนรับโอน ฉบับปรับปรุง

ตรวจสุขภาพคอนโดก่อนรับโอน ฉบับปรับปรุง
ตรวจสุขภาพคอนโดก่อนรับโอน ฉบับปรับปรุง

ISBN : 9786161824891
โดย : วิญญ วานิชศิริโรจน์
สำนักพิมพ์ :  บ้านและสวน
อื่นๆ : 128 หน้า

สไตล์การเขียนและการนำเสนอที่เข้าใจง่าย ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนที่ตรวจรับมอบบ้านและคอนโดมาแล้วหลายครั้ง มีตารางเช็คลิสต์ที่แบ่งรายละเอียดตามขั้นตอนการตรวจรับโอน ซึ่งครบถ้วนทุกหัวข้อที่ต้องตรวจสอบ มีตัวอย่างการกรอกข้อมูล มีแบบฟอร์มตารางและแบบฟอร์มจดหมายนำส่ง ที่นำไปใช้ได้จริง

นำเสนอคำแนะนำในการตรวจสอบงานขั้นสุดท้ายก่อนลงนามรับคอนโดมิเนียมหรือห้องชุดที่ซื้อ โดยเน้นการตรวจสอบส่วนสำคัญที่มองเห็นได้จากภายนอกที่คนทั่วไปสามารถทำได้เองเพื่อให้ได้ห้องชุดที่ตรงตามมาตรฐานการก่อสร้างมากที่สุด แบ่งเนื้อหาออกเป็น

  1. คำศัพท์ก่อสร้างที่ควรรู้
  2. อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
  3. ส่วนที่ต้องตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบ
  4. วิธีบันทึกข้อมูล
  5. เอกสารที่ควรขอเก็บไว้ก่อนรับโอน
ปกติ: 265 บาท
ขาย:239 บาท
239 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786161824891