ซึมแต่ไม่เศร้า

ซึมแต่ไม่เศร้า
ซึมแต่ไม่เศร้า

โดย : แพทย์หญิงอรญา อุกประโคน (หมอเตย)
สำนักพิมพ์ : เพชรประกาย
อื่นๆ : 192  หน้า 

ปัจจุบันนี้ โรคทางจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้า โรคไบโพล่าร์ ฯลฯ ได้รับการกล่าวถึง และยอมรับกันในสังคมอย่างเป็นวงกลว้างว่า สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นโรคจริงๆ หาได้เป็นเพียงการคิดไปเองของผู้ป่วยอย่างที่สมัยก่อนเคยมีความเชื่อกัน

หนังสืเล่มนี้ได้เขียนขึ้นจากประสบการณ์จริงและประสบกาณณ์ตรง ของคุณหมอเตย แพทย์หญิงอารยา อุกประโคน อายุรแพทย์ผู้ที่ต้องดูแลคนที่รักในครอบครัวที่ป่วย รวมถึงประคับประคองครอบครัวให้เดินหน้าไปพร้อมๆ กัน ทั้งเรื่องราวที่ควรรู้ อาการของโรค และการดูแลรักษาตัวและใจของผู้ดูแลผู้ป่วย ล้วนได้รวมอยู่ภายในหนังสือเล่มนี้แล้วอย่างครบถ้วน

หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้คนทุกเพศ ทุกวัย ในการใช้เป็นแนวทางบริหารสมดุลชีวิต ด้วยความสุข ความสงและเต็มอิ่ม เข้าใจแก่นแท้และความจริงของชีวิต

ปกติ: 195 บาท
ขาย:176 บาท
176 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786165781862