ชุด "ครบเครื่องเรื่องลงทุน" : เลือกหุ้นคุณค่าด้วยปัจจัยพื้นฐาน

ชุด "ครบเครื่องเรื่องลงทุน" : เลือกหุ้นคุณค่าด้วยปัจจัยพื้นฐาน
ชุด "ครบเครื่องเรื่องลงทุน" : เลือกหุ้นคุณค่าด้วยปัจจัยพื้นฐาน

โดย : เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
สำนักพิมพ์ : SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อื่นๆ : 148 หน้า

หนังสือการเลือกหุ้นคุณค่าด้วยปัจจัยพื้นฐาน เน้นแนวทางการวิเคราะห์หุ้น
ด้วยการใช้ปัจจัยพื้นฐานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
เพื่อให้ผู้อ่านสามารถประเมินมูลค่าหุ้นได้เองในเบื้องต้น

ปกติ: 160 บาท
ขาย:144 บาท
144 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167227825