ชุด ครบเครื่องเรื่องลงทุน : เลือกหุ้นคุณค่าด้วยปัจจัยพื้นฐาน

ชุด ครบเครื่องเรื่องลงทุน : เลือกหุ้นคุณค่าด้วยปัจจัยพื้นฐาน
ชุด ครบเครื่องเรื่องลงทุน : เลือกหุ้นคุณค่าด้วยปัจจัยพื้นฐาน

โดย : เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
สำนักพิมพ์ : SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อื่นๆ : 148 หน้า

หนังสือเล่มนี้เป็นการเล่าถึง แนวทางในการปฏิบัติสำหรับการวิเคราะห์ในแต่ละขั้นตอน พร้อมทั้งยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงขึ้นมาประกอบ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้น

ปกติ: 160 บาท
ขาย:144 บาท
144 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167227740