ชุด "ครบเครื่องเรื่องลงทุน" : คัมภีร์วิเคราะห์งบการเงิน

ชุด "ครบเครื่องเรื่องลงทุน" : คัมภีร์วิเคราะห์งบการเงิน
ชุด "ครบเครื่องเรื่องลงทุน" : คัมภีร์วิเคราะห์งบการเงิน

โดย : ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, CFP®
สำนักพิมพ์ : SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อื่นๆ : 128 หน้า

หนังสือวิเคราะห์งบการเงิน เน้นหลักการและเทคนิคการอ่าน
งบการเงินอย่างง่าย ผู้อ่านสามารถค้นหาจุดอ่อน จุดแข็งจากฐานะทางการเงิน
และผลการดำเนินงานของบริษัท สามารถนำไปปฏิบัติและเลือกลงทุนในหุ้นได้จริง

ปกติ: 160 บาท
ขาย:144 บาท
144 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167227801