ชุดเต่าน้อยลูลู่เรียนรู้โลกใบใหญ่ - ลูลู่มาช่วยเพื่อนแล้ว

ชุดเต่าน้อยลูลู่เรียนรู้โลกใบใหญ่ - ลูลู่มาช่วยเพื่อนแล้ว
ชุดเต่าน้อยลูลู่เรียนรู้โลกใบใหญ่ - ลูลู่มาช่วยเพื่อนแล้ว

L'arche de Lulu

นิทานสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
ISBN : 9786115390021
ISBN : 9786160431830
เรื่อง : Daniel Picouly
ภาพ : Frederic Pillot
แปล : ธนธัช ไชยแสน
อื่น ๆ : พิมพ์ครั้งที่ 2

เกิดเรื่องใหญ่แล้ว เมื่อป่าอันร่มเย็นเกิดน้ำท่วม! เพื่อนๆ ของลูลู่จะอยู่อย่างไร งานนี้เต่าน้อยลูลู่ต้องออกช่วยเหลือด่วย! ลูลู่มาช่วยเพื่อนแล้ว ถ่ายทอดเรื่องราวความมีน้ำใจ ความเป็นห่วงเป็นใยเพื่อน ๆ ของเต่าน้อยลูลู่ ไม่เพียงแต่การช่วยเหลือแบ่งปันที่เด็กๆจะได้พบในหนังสือเล่มนี้ แต่เด็กๆ ยังจะได้เห็นตัวอย่างการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการใช้ความคิดสร้างสรรค์จากตัวละครอย่างลูลู่อีกด้วย

ปกติ: 115 บาท
ขาย:104 บาท
104 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160431823