ชุดพลิกมุมใหม่ชนะใจตนเอง - กระต่ายทำได้ Rabbit Can Do It (พิมพ์ครั้งที่ 05)

ชุดพลิกมุมใหม่ชนะใจตนเอง - กระต่ายทำได้ Rabbit Can Do It (พิมพ์ครั้งที่ 05)
ชุดพลิกมุมใหม่ชนะใจตนเอง - กระต่ายทำได้ Rabbit Can Do It (พิมพ์ครั้งที่ 05)

ชุด นิทานสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

ISBN : 9786160446773
โดย : ศิริลักษณ์ พุทธโคตร
ภาพ : อรพิมพ์ จิระศรีปัญญา
แปล : Carole Belton-Srisupapol และ หงสพรรณ สมบูรณ์
อื่น ๆ : 32 หน้า / 4 สี / 24.3 X 24.3 X 0.25 ซม. /  Bilingual Story - Thai-English

เพื่อนๆ ทุกตัวเรียกหาคุณครู
เพราะอยากได้ความช่วยเหลือ
แต่กระต่ายกลับไม่เรียกคุณครูบ่อยๆ
เป็นเพราะอะไรกันนะ

ปกติ: 115 บาท
ขาย:104 บาท
104 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160446773