ชีวิต และทางเลือก

ชีวิต และทางเลือก
ชีวิต และทางเลือกชีวิต และทางเลือก

โดย : Hillary Rodham Clinton (ฮิลลารี คลินตัน)
แปล : บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ และคณะ
สำนักพิมพ์ : เนชั่นบุ๊คส์
อื่นๆ  : -  หน้า

เรื่องราวจากปากของฮิลลารี รอดดัม คลินตัน เกี่ยวกับวิกฤติการณ์ ทางเลือก และความท้าทายมากมายที่ต้องเผชิญในช่วง 4 ปี ของการดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีต่างประเทศคนที่ 67

ปกติ: 550 บาท
ขาย:495 บาท
495 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786165155991