ชีวิตคิดบวก สไตล์ ดร.แดน : Positive Thinking Style Dr.Dan

ชีวิตคิดบวก สไตล์ ดร.แดน : Positive Thinking Style Dr.Dan
ชีวิตคิดบวก สไตล์ ดร.แดน : Positive Thinking Style Dr.Dan

โดย : ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
สำนักพิมพ์ : Success Media
อื่น : 168 หน้า

ความคิดก็เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ หากคุณปลูกฝังความคิดดีๆ ชีวิตคุณก็จะดีขึ้น

ฝึกสมองให้คุณคิดว่า "ทุกสิ่งเป็นไปได้" และ "คุณสามารถทำได้ทุกอย่าง"

ปกติ: 175 บาท
ขาย:158 บาท
158 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162052620