ชวน "อ่าน" ชวน "คิด" พินิจวรรณกรรมร่วมสมัย

ชวน "อ่าน" ชวน "คิด" พินิจวรรณกรรมร่วมสมัย
ชวน "อ่าน" ชวน "คิด" พินิจวรรณกรรมร่วมสมัย

โดย : ศ. ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์

หนังสือเล่มที่ ๔ ในชุดวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย โดยศาสตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ประกอบด้วยบทวิจารณ์วรรณกรรมทั้งประเภทสารคดีและบันเทิงคดีรวม ๕๒ บท

ปกติ: 370 บาท
ขาย:333 บาท
333 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160025633

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

ส่ง
กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ