จินมี่หมัดเหล็ก Legends เล่ม 27

จินมี่หมัดเหล็ก Legends เล่ม 27
จินมี่หมัดเหล็ก Legends เล่ม 27

Tekken Chinmi Legends
鉄拳チンミLegends
铁拳小子legends
Kung Fu Boy Legends
CHINMI Legends
โดย : TAKESHI MAEKAWA
ลิขสิทธิ์ : KODANSHA LTD.

 

ปกติ: 90 บาท
ขาย:81 บาท
81 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 1010200218891