จำเป็นต้องพูดได้เมื่อไปเที่ยว KOREAN Edition

จำเป็นต้องพูดได้เมื่อไปเที่ยว KOREAN Edition
จำเป็นต้องพูดได้เมื่อไปเที่ยว KOREAN Edition

ISBN : 9786162751691
โดย : ภัทรพัณณ์ กวินพงศ์พรรณ
สำนักพิมพ์ : BookCaff
อื่นๆ : 224 หน้า

จำเป็นต้องพูดได้เมื่อไปเที่ยว KOREAN Edition ได้รวบรวมบทสนทนาที่จำเป็นต้องใช้ในการเดินทางไปท่องเที่ยว เริ่มตั้งแต่การหาตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก การซื้อตั๋วรถไฟ การขึ้นรถเมล์ การเรียกรถแท็กซี่ การขึ้นเครื่องบิน  การสนทนากับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ศุลกากร การถามทาง การซื้อของ การรับประทานอาหารในร้านอาหาร ฯลฯ ทุกประโยคในหนังสือเล่มนี้ สามารถหยิบไปใช้สนทนาพูดคุยถามตอบได้จริงในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศเกาหลี โดยบทสนทนาได้แปลโดยผู้แปลที่ทำงานเป็นล่ามในบริษัทของเกาหลี เดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลีบ่อยครั้ง และใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน ทำให้ทุกประโยคถูกต้องและมีความเป็นธรรมชาติของภาษา  ภายในเล่มยังมีคำอ่านที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษและภาษาไทย ทำให้สามารถอ่านออกเสียงตามได้ง่าย แม้จะไม่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาก่อนก็ตาม

ปกติ: 185 บาท
ขาย:167 บาท
167 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162751691