จากลิงสู่ AI มุมมองใหม่ต่อวิวัฒนาการแห่งมวลมนุษย์

จากลิงสู่ AI มุมมองใหม่ต่อวิวัฒนาการแห่งมวลมนุษย์
จากลิงสู่ AI มุมมองใหม่ต่อวิวัฒนาการแห่งมวลมนุษย์

ISBN : 9786168295564
โดย : คลาวดิโอ ตูนิช,พาทุริเซีย ทิเบริวิปรัยโย
แปล : พลกิตต์ เบศรภิญโญวงศ์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์วารา ทุกประสบการณ์ล้วนมีค่าเสมอ
อื่นๆ : 402 หน้า

หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอความเข้าใจอันน่าหลงใหลต่อชีวิตของบรรพบุรุษของพวกเขา ตลอดจนค้นหาความจริงเกี่ยวกับกระบวนการอันเป็นพลวัต ซึ่งนำไปสู่การสถาปนาสังคมมนุษย์ที่ซับซ้อน

หนังสือเล่มนี้ได้ให้มุมมองแบบองค์รวมต่อประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติและวิวัฒนาการทางสังคม โดยการดึงหลักฐานชิ้นล่าสุดจากวิทยาการแขนงต่างๆในวงกว้างและนำเสนอสมมุติฐานใหม่ๆต่อต้นกำเนิดแห่งพฤติกรรมของมนุษย์ หลังจากการสำรวจการเผชิญหน้าระหว่าง " โฮโม เซเปียนส์ " กับมนุษย์ " สปีชีส์ "อื่นๆ แง่มุมอันหลากหลายของชีวิตในสังคมที่อุบัติขึ้น ซึ่งได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม การงาน เวลาว่าง การเรียนรู้ อาหาร โรคภัย และบทบาทของสตรี ได้ถูกนำมาศึกษา

ผู้เขียนได้มุ่งเน้นไปที่บทบาทสำคัญของการพัฒนาคน จากสัตว์ป่าสู่สัตว์บ้าน - กระบวนการซึ่งลดทอนความก้าวร้าวตามธรรมชาติ และเพิ่มพูนท่าทีอันเป็นมิตร - ในการนำไปสู่ความอยู่รอด จุดมุ่งเน้นอีกอย่างคือ " โฮโม อีโคโนมิคัส " นอกจากนี้ ความสำคัญของความคิดเชิงสัญลักษณ์ต่อการอุบัติของส่วนเกินในสินค้าและบริการยังถูกเน้นย้ำ พร้อมกับการวิเคราะห์ว่าสิ่งนี้นำไปสู่การสะสมความมั่งคั่งส่วนบุคคล และการพัฒนาสังคมแบบลำดับชั้นในยุคแรกได้อย่างไร

ท้ายที่สุดการอภิปรายในหนังสือได้มุ่งไปแห่งมนุษย์อนาคต และความเสี่ยงที่เป็นไปได้ซึ่งมีสาเหตุจากปัญญาประดิษฐ์ วัตถุประสงค์คือการเปิดเผยรากเหง้าที่อยู่ลึกลงไปของพฤติกรรมทางสังคมของเรา และวิถีทางที่มันกำลังจะเกี่ยวพันกับพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายสังคม

ปกติ: 400 บาท
ขาย:360 บาท
360 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786168295564