งานแกะสลักอย่างง่ายสำหรับจัดหัวจาน

งานแกะสลักอย่างง่ายสำหรับจัดหัวจาน
งานแกะสลักอย่างง่ายสำหรับจัดหัวจาน

ISBN : 9786164418226
โดย : อ.ธนศักดิ์ ตั้งทองจิตร
สำนักพิมพ์ : ต้นกล้า
อื่นๆ : 64 หน้า / สี่สีในเล่ม

งานแกะสลัก
งานศิลปะดั้งเดิม
ที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์
ความถนัดและสมาธิ
ซึ่งในเล่มนี้ ผู้เขียน
ได้รวบรวมงานแกะสลัก
ขั้นตอนและวิธีการแกะสลัก
อย่างง่าย ไว้สำหรับ
จัดแต่งจานอาหารให้สวยงาม

ปกติ: 169 บาท
ขาย:152 บาท
152 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164418226