คู่มือ The new iPad ฉบับสมบูรณ์

คู่มือ The new iPad ฉบับสมบูรณ์
คู่มือ The new iPad ฉบับสมบูรณ์

โดย : วศิน เพิ่มทรัพย์, อิสริยา ตัณฑะพานิชกุล, ฯลฯ
สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น
หน้า : 640  หน้า / 4 สีในเล่ม

  • คู่มือ The New iPad ฉบับสมบูรณ์ ใช้ได้ทั้ง iPad2 และ The new iPad
  • ใหม่ทั้งเล่มกับ iOS 5.1 เวอร์ชั่นล่าสุด
  • แอพพลิเคชั่นที่ไม่ควรพลาดกว่า 160 แอพ
  • ใช้งานโปรแกรม iTunes 10.6 ร่วมกับ iPad
ปกติ: 259 บาท
ขาย:233 บาท
233 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162041488