คู่มือพิชิตเกม GETSU FUUMA DEN

คู่มือพิชิตเกม GETSU FUUMA DEN
คู่มือพิชิตเกม GETSU FUUMA DEN

Barcode : 610700008
STORY : -
ลิขสิทธิ์ : -
สำนักพิมพ์ : Otaku Comic
อื่นๆ  : ปกแข็ง

FAMILY COMPUTER คู่มือพิชิตเกม

เพื่อแย่งชิงดาบพลังคลื่นทั้ง 3 เล่ม
กลับคืนมา! เพื่อนำความสงบสุขคืนสู่ผืนแผ่นดิน!!
ตำนานของฟูมะ ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว!!!

ปกติ: 560 บาท
ขาย:532 บาท
532 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 610700008