คู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย ASP.NET Core MVC

คู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย ASP.NET Core MVC
คู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย ASP.NET Core MVC

โดย : ศุภชัย สมพานิช
สำนักพิมพ์ : Provision
อื่นๆ : 320 หน้า

ใช้กับเวอร์ชั่น 2.2 ขึ้นไป

อธิบายเป็นขั้นตอน Step by Step

  • พัฒนา Web Apps ด้วย ASP.NET Core MVC เขียนด้วยภาษา C#
  • ทำงานร่วมกับระบบฐานข้อมูล SQL Server ด้วย EF Core
  • เขียนโค้ดจัดการข้อมูล (CRUD) ในฐานะข้อมูล SQL Server
  • สร้างส่วนแสดงผลสำหรับหน้าจอทุกขนาด (Responsive Design) ด้วย Bootstrap
  • สร้างส่วนแสดงผลด้วย Angular และ React ทำงานร่วมกับ ASP.NET Core MVC ในขั้นต้น
ปกติ: 265 บาท
ขาย:239 บาท
239 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162047169

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ