คู่มือผู้สูงวัย

คู่มือผู้สูงวัย
คู่มือผู้สูงวัย

ISBN : 9786160449651
เขียน : Hiramatsu Rui
แปล : วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
อื่นๆ : - หน้า

หนังสือเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่พบในปัจจุบัน
มักเขียนเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมหรือจิตวิทยาผู้สูงอายุเสียส่วนใหญ่
"คู่มือผู้สูงวัย" เล่มนี้จึงเป็นหนังสือเล่มแรก
ที่เขียนถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายแต่ละส่วนโดยละเอียด
พร้อมรวบรวมวิธีแก้ปัญหาที่ผู้อ่านนำไปใช้ได้จริง

เหมาะสำหรับผู้อ่าน 3 กลุ่ม ดังนี้

  • กลุ่มที่ 1 ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วย
  • กลุ่มที่ 2 คนที่กังวลเรื่องความชราและผู้สูงอายุ
  • กลุ่มที่ 3 คนที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้สูงอายุเป็นประจำ
ปกติ: 245 บาท
ขาย:221 บาท
221 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160449651