คู่บุรุษกู้ใต้หล้า เล่ม 01 + 02

คู่บุรุษกู้ใต้หล้า เล่ม 01 + 02
คู่บุรุษกู้ใต้หล้า เล่ม 01 + 02คู่บุรุษกู้ใต้หล้า เล่ม 01 + 02

โดย : Li Wei Qi
แปล : อัญชลี เตยะธิติกุล
ลิขสิทธิ์ : -
อื่นๆ : เล่ม 1 จำนวน 296 หน้า / เล่ม 2 จำนวน 312 หน้า

ความรักเป็นสิ่งปุบปับกะทันหัน มิตรภาพกลับเป็นสิ่งที่ต้องสะสมบ่มเพาะ
ความรักมักเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะหนึ่ง ทว่ามิตรภาพจำต้องผ่านการทดสอบแห่งกาลเวลา
เมื่อคนผู้หนึ่งถูกนับเป็นสหายแล้ว คนผู้นั้นก็จะเป็นสหายไปตลอดกาล...
เฉกเช่นเดียวกับ ‘จวินอู๋อี้’ และ ‘ซูฉางซัน’
หนึ่งคือแม่ทัพแห่งต้าสุย ผู้มีใจจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองเข้มข้น วีรบุรุษแห่งแผ่นดิน
อีกหนึ่งคือบัณฑิตมากปัญญา ทว่าเอ้อระเหยลอยชาย เอาแต่อารมณ์ไม่แยแสผู้ใด
แม้ต่างอุปนิสัย ต่างอุดมการณ์ แต่มีปณิธานเดียวกันคือขจัดความไม่ชอบธรรม!
ไม่ว่าจะยุทธภพหรือราชสำนักล้วนมีการต่อสู้ห้ำหั่น
ในโลกของบุรุษ นับให้หัวใจภักดีมีสัจจะ ถือคุณธรรมน้ำมิตรเป็นดั่งชีวิต
แม้เพียงเคยร่ายเพลงร่ำสุรา ก็พร้อมให้โลหิตอาบทาอาภรณ์!

ปกติ: 439 บาท
ขาย:395 บาท
395 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160619306

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ