คุโรมาตี้ โรงเรียนคนบวม เล่ม 17 ภาคตัดจบ

คุโรมาตี้ โรงเรียนคนบวม เล่ม 17 ภาคตัดจบ
คุโรมาตี้ โรงเรียนคนบวม เล่ม 17 ภาคตัดจบ

Cromartie High School
魁!! クロマティ高校
Sakigake!! Cromartie Koukou 
Sakigake!! Cromartie High School

ISBN : 9786164916029
โดย : Eiji Nonaka
ลิขสิทธิ์ : Kodansha Ltd.

He was just seventeen!

ปกติ: 90 บาท
ขาย:81 บาท
81 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 1010100218811