คุโรมาตี้ โรงเรียนคนบวม เล่ม 08 ภาค เย้ยฟ้าท้าดิน

คุโรมาตี้ โรงเรียนคนบวม เล่ม 08 ภาค เย้ยฟ้าท้าดิน
คุโรมาตี้ โรงเรียนคนบวม เล่ม 08 ภาค เย้ยฟ้าท้าดิน

Cromartie High School
魁!! クロマティ高校
Sakigake!! Cromartie Koukou 
Sakigake!! Cromartie High School

ISBN : 9786164915206
โดย : Eiji Nonaka
ลิขสิทธิ์ : Kodansha Ltd.

ปกติ: 90 บาท
ขาย:81 บาท
81 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 1010100218802